RG Aktiv Rehabilitering Integrationsprojekt

Nu är projektetet   RG Integration igång


Projektet finansieras av Allmänna Arvsfonden och pågår i tre år.Målgruppen är nyanlända personer i Sverige som är över 15 år och som har en ryggmärgsskada eller liknande förutsättningar. Om du möter den här målgruppen får du gärna berätta för dem om projektet och ge personerna våra kontaktuppgifter, vi ser till att någon med rätt språkkunskap kan prata med personen.

Det behövs fortfarande personer till olika arbetsgrupper, där man ses/hörs vid några tillfällen per år och diskuterar hur man på bästa sätt kan nå de mål projektet har för målgruppen. Vi söker även förebilder, resursledare och tolkar till projektets olika aktiviteter.